MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare ale programelor sportive

Primăria Municipiului Mediaș, prin Clubul Sportiv Municipal Mediaș, instituție subordonată Consiliului local al Municipiului Mediaș, anunță deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare ale programelor sportive inițiate de organizațiile sportive de drept public sau privat cu sediul în Unitatea Administrativ Teritorială Mediaș, pentru anul 2024. Finanţarea se face în baza HCL nr. 64/2024 care aprobă Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a proiectelor și programelor sportive din Municipiul Mediaș, disponibil aici: HCL 64/2024

Ce programe sportive sunt finanțate?

Conform Regulamentului, se pot finanţa din fonduri publice programe sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”.

Promovarea sportului de performanţă are ca scop selecția, pregătirea, performanța şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional și organizarea de evenimente publice de interes naţional şi internaţional.

Ce nu se finanțează?

Finanţarea nerambursabilă nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, nici pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

Când și cum se face selecția?

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în funcţie de fondurile de care dispune autoritatea finanţatoare.

Până când se pot depune cereri de finanțare?

Perioada de depunere a cererilor de finanțare se încheie în data de 13-03-2024