MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Inițiere anunț PUD str. Graia de Sus nr.19

ANUNŢ

Inițiatorul  RUSU GHEORGHE RĂZVAN,  prin carh. Rusu Sever aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire locuință ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Graia de Sus nr.19,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 12.02.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari