MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Inițiere PUD str. Plopului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul  ISAILĂ CONSTANTIN ALEXANDRU,  prin arh. Nits Alexandru Tiberiu aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire locuință unifamilială, împrejmuire și branșamente utilități” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Plopului fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 10.08.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de încadrare

plan de reglementări