MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vanzare nr.4 din Registrul de evidenta din data de 06.04.2021 pentru teren agricol extravilan in suprafata de 0,79 ha categoria de folosinta arabil depusa de Puflea Ioan din Bucuresti bdul Dacia nr. 45 etj 5 prin imputernicit Urian Ioan Medias, sos. Sibiului nr. 14 la pretul de 96.775 lei