MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Patrimoniu

Formulare si acte necesare pentru:

1. Prelungire comodat/administrare spatii

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Fiscală Locală Mediaş (la parter);
 • alte documente justificative.

2. Prelungire închiriere spatii

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Fiscală Locală Mediaş (la parter);
 • alte documente justificative.

3. Trecere în proprietate conf. Legea 18/1991

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • copii după actele de identitate
 • extras de Carte Funciară de dată recentă (maxim 3 luni) original şi o copie a cărții funciare în extenso, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • extras de Carte Funciară în extenso în cazul transcrierii imobilelor dintr-o foaie colectivă într-o foaie individuală
 • copie a actului de dobândire în proprietate asupra construcţiilor (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţa civilă etc.) de către actualul deţinător al locuinţei şi solicitant al atribuirii în proprietate al terenului aferent)
 • alte acte din care să rezulte că atribuirea terenului aferent imobilului se face conform prevederilor art.36 alin.(2-3) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar (ex.Decizii de atribuire ale Sfatului Popular, contracte de vânzare-cumpărare anterioare ultimului act care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, etc.)

 

 

pagină in curs de actualizare -