MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Patrimoniu

Formulare si acte necesare pentru:

1. Prelungire comodat/administrare spatii

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Fiscală Locală Mediaş (la parter);
 • alte documente justificative.

2. Prelungire închiriere spatii

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Fiscală Locală Mediaş (la parter);
 • alte documente justificative.

3. Trecere în proprietate conf. Legea 18/1991

 • cerere tip ---> descarcă cererea;
 • copii după actele de identitate
 • extras de Carte Funciară de dată recentă (maxim 3 luni) original şi o copie a cărții funciare în extenso, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • extras de Carte Funciară în extenso în cazul transcrierii imobilelor dintr-o foaie colectivă într-o foaie individuală
 • copie a actului de dobândire în proprietate asupra construcţiilor (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţa civilă etc.) de către actualul deţinător al locuinţei şi solicitant al atribuirii în proprietate al terenului aferent)
 • alte acte din care să rezulte că atribuirea terenului aferent imobilului se face conform prevederilor art.36 alin.(2-3) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar (ex.Decizii de atribuire ale Sfatului Popular, contracte de vânzare-cumpărare anterioare ultimului act care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, etc.)

4. Acte necesare repartizare locuință ANL

Pentru înscriere în baza de date în vederea obținerii unei locuințe ANL

 

pagină in curs de actualizare -