MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna februarie 2024 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru locuinţa construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Mediaş

Referatul de aprobare nr. 42/2024, Proiectul de hotărâre nr. 42/2024, Raportul de specialitate nr. 2.681/14.02.2024;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor definitive de priorități pe anul 2024, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii

Referatul de aprobare nr. 45/2024, Proiectul de hotărâre nr. 45/2024, Raportul de specialitate nr. 2.680/14.02.2024;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, Legea nr. 152/1998, art. 15 din HG nr. 962/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2023 - comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș

Referatul de aprobare nr. 57/2024, Proiectul de hotărâre nr. 57/2024, Raportul de specialitate nr. 2.682/14.02.2024;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, Legea nr. 53/2003, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 278/2009, HG nr. 900/28.09.2023, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind soluționarea unei cereri de extindere a spațiului locativ închiriat de doamna Bucur Iulia-Melania

Referatul de aprobare nr. 58/2024, Proiectul de hotărâre nr. 58/2024, Raportul de specialitate nr. 2.683/14.02.2024;

Temei legal: art. 2 lit. „a” din Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune, asupra unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș situat pe str. Piscului nr. 12

Referatul de aprobare nr. 39/2024, Proiectul de hotărâre nr. 39/2024, Raportul de specialitate nr. 2.336/08.02.2024;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a terenului situat în intravilanul Municipiului Mediaș, zona străzii Titus Andronic

Referatul de aprobare nr. 40/2024, Proiectul de hotărâre nr. 40/2024, Raportul de specialitate nr. 2.668/14.02.2024;

Temei legal: art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a obiectivului de investiții finalizat „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS 13685

Referatul de aprobare nr. 41/2024, Proiectul de hotărâre nr. 41/2024, Raportul de specialitate nr. 1.215/14.02.2024;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” și ”d” alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 298 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ,,Canalizație subterană pentru rețele de telecomunicații pe străzile: Protopop Ioan Moldovan, Memorandistul Dionisie Roman, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, Intrarea Aviației, Aurel Vlaicu, Dealul Furcilor”

Referatul de aprobare nr. 51/2024, Proiectul de hotărâre nr. 51/2024, Raportul de specialitate nr. 830/14.02.2024;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, OG nr. 112/2000, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290, art. 361 alin. (2) şi alin. (3), art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a terenului situat în Mediaș str. Lucian Blaga fn

Referatul de aprobare nr. 43/2024, Proiectul de hotărâre nr. 43/2024, Raportul de specialitate nr. 2.770/15.02.2024;

Temei legal: art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354, art. 361 alin. (2) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

Referatul de aprobare nr. 52/2024, Proiectul de hotărâre nr. 52/2024, Raportul de specialitate nr. 2.774/15.02.2024;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Mediaș str. Avram Iancu nr. 12 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș

Referatul de aprobare nr. 44/2024, Proiectul de hotărâre nr. 44/2024, Raportul de specialitate nr. 2.657/14.02.2024;

Temei legal: art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354, art. 361 alin. (2) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru alipirea a două imobile, situate în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Metanului, nr. 1

Referatul de aprobare nr. 55/2024, Proiectul de hotărâre nr. 55/2024, Raportul de specialitate nr. 2.690/14.02.2024;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 600/2023, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a unui imobil, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Angărul de Sus fn

Referatul de aprobare nr. 56/2024, Proiectul de hotărâre nr. 56/2024, Raportul de specialitate nr. 2.689/14.02.2024;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 600/2023, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție+cotă teren aferent) situat în localitatea Mediaș, str. Târnavei nr. 2 ap. 3 Județul Sibiu, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș - domeniu privat

Referatul de aprobare nr. 47/2024, Proiectul de hotărâre nr. 47/2024, Raportul de specialitate nr. 2.388/09.02.2024;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din Legea nr. 287/2009 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție+cotă teren aferent) situat în localitatea Mediaș, str. Johannes Honterus nr. 17 ap. 4 Județul Sibiu, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș - domeniu privat

Referatul de aprobare nr. 48/2024, Proiectul de hotărâre nr. 48/2024, Raportul de specialitate nr. 2.387/09.02.2024;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din Legea nr. 287/2009 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator-Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3

descarca material-->