MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul examenului pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul D. A D. P. Medias

Rezultatul examenului pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul D. A D. P. Medias

BORDEROU NOTARE  PROBA SCRISĂ

desfăşurată în data de 21.05.2018 ora 10.00

la examenul de promovare în grade profesionale a personalului contractual , Inspector de specialitate IA  în cadrul D.A.D.P. Mediaş

 

 

Nr.

Numele şi prenumele candidaţiilor

Președinte

comisie

Membru comisie

Membru comisie

Punctaj final

Proba scrisa

Rezultat

Proba scrisa

1.

Cindea Luminita V.

95

95

97

95,66

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform H.G. nr.286/2011. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Hrisca Nicoleta - Inspector de Specialitate.