MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 23.04.2018 pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I, personal contractual, la Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse-Umane la Clubul Sportiv Municipal Medias

Clubul Sportiv Municipal Mediaș

Comisia de concurs

Rezultatul final al concursului organizat în data de 23.04.2018 pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I, personal contractual, la Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse-Umane la Clubul Sportiv Municipal Medias

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului

Selecție dosare

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

Dancu Mariana Silvia

ADMIS

84

95

90

ADMIS

 

Data : 23.04.2018 ora 15:00

Secretar comisie,

Polgar Virica