MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș organizat în data de 29.03.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele candidatului/funcția publică

 

Punctajul interviului

 

Rezultatul interviului

 

 

1.

 

 

Apintei Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

94,66

 

Admis

 

2.

 

 

Moldovan Dorina – Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

97,00

 

Admis

 

3.

 

 

Langa Laura

Inspector

gradul profesional principal

 

96,33

 

Admis

 Afișat astăzi, 29.03.2018, ora 14,30 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș.

                                                                                  Secretar comisie examen,

                                                                                              Popa Liliana

                                                                       Compartimentul Resurse Umane – Salarizare