MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 22.08.2017 - proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 22.08.2017 - proba scrisă,

pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș

 

           Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

  1. Consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Învăţământ - Sănătate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

 publică

Instituţia

publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Dan Ramona

consilier

grad superior

Primăria Municipiului Mediaș

Admis

2.

Oniţa Claudia Dana

consilier

grad superior

Primăria Municipiului Mediaș

Admis

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.08.2017, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestațiilor.

            Afişat astăzi, 11.08.2017, ora 10,00 pe site-ul Primăriei Municipiului Mediaș