MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Binder Bubi fn.

ANUNŢ

Inițiatorul Ormenișan Anca Nicoleta ,  prin arh. Jiga Diana-Denisa aduce la cunoştinţa   publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construcție locuință” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Binder Bubi  fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 13.05.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari