MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Wewern fn.

ANUNŢ

Inițiatorul MUNICIPIUL MEDIAȘ,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Amenajare loc de joacă – Cartier Wewern” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Wewern fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 15.07.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari