MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț licitație publică pentru închirierea imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr.1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, cod fiscal 4240677, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, patrimoniu@primariamedias.ro, persoană de contact Mihaela Morariu, organizează licitație publică pentru închirierea imobilului situat în Mediaș str. Greweln nr.1.

Obiectul licitației publice: teren cu construcții situat în Mediaș str. Greweln nr.1 – ”Hanul Căprioarei” și dotările aferente reprezentând mijloace fixe, proprietatea privată a municipiului Mediaș, identificat în CF nr.101089 Mediaș nr. cad 101089, fiind compus din: restaurant, bar, și pensiune.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș (din holul Primăriei Mediaș), sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş, data limită pentru solicitarea clarificărilor fiind 14.10.2019.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, la Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 28.10.2019, ora 15,30 și până la data de 22.11.2019, ora 13,00, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 30.10.2019, ora 10,00 și în data de 25.11.2019, ora 10,00 în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 04.10.2019