MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de şef serviciu grad II la Serviciul investiţii şi proiecte de finanţare

Comisia de concurs

 

 

Rezultatul probei scrise

la concursul organizat în data de 11.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de şef serviciu grad II  la Serviciul investiţii şi proiecte de finanţare

 

 

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

 

ID - 11743

Şef serviciu grad II  la Serviciul investiţii şi proiecte de finanţare

 

 

93,4

 

ADMIS

 

 

 

  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 11.07.2022, ora 14ºº, la sediul Primăriei municipiului Mediaş.

 

  • Afişat astăzi, 11.07.2022, ora  13ºº  la sediul Primăriei municipiului Mediaș.

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie concurs,

Cîndescu Cosmina, consilier, Primăria Municipiului Mediaş