MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Regulament de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Mediaş

Dezbatere publică

Privind “regulamentul de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Mediaş”

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Mediaș prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş organizează o dezbatere publică privind “Regulamentul de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în municipiul Mediaş ”, în conformitate cu prevederile art.24, privind  amenajarea şi întreţinerea parcărilor, din H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

Dezbaterea va avea loc în data de 01 martie 2018, cu începere de la ora 16.00, în Sala de Ședințe „Daniel Thellmann“ a Primăriei Mediaș. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la regulamentul sus-menţionat până cel târziu la data de 28 februarie 2018, ora 12.00, folosind una dintre următoarele forme de comunicare: prin poștă, la adresa: Primăria Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3, cod 551017, jud. Sibiu; prin email, la adresa primaria@primariamedias.ro, prin fax, la numărul 0269/841198, sau direct la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Conținutul  regulamentului sus-menţionat poate fi consultat atât pe site-ul propriu al Primăriei aici, cât și la avizierul special amenajat în Holul Primăriei Mediaș, intrarea B, Centrul de Informare pentru Cetățeni.