MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna noiembrie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 242 mp, situat în Mediaș, Șos. Sibiului nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 345/2021; proiectul de hotărâre nr. 345/2021; raportul de specialitate nr. 18.678/15.11.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 346/2021; proiectul de hotărâre nr. 346/2021; raportul de specialitate nr. 19.813/15.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui imobil - teren situat în intravilanul municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 347/2021; proiectul de hotărâre nr. 347/2021; raportul de specialitate nr. 20.032/16.11.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosință gratuită a Contractului de Comodat nr. 56/2011, încheiat între municipiul Mediaș și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 348/2021; proiectul de hotărâre nr. 348/2021; raportul de specialitate nr. 19.898/15.11.2021;

Temei legal: art. 108 lit. „d”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „d”, art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 349/2021; proiectul de hotărâre nr. 349/2021; raportul de specialitate nr. 20.085/16.11.2021;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 344/2021; proiectul de hotărâre nr. 344/2021; raportul de specialitate nr. 20.041/16.11.2021;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 341/2021; proiectul de hotărâre nr. 341/2021; raportul de specialitate nr. 19.781/11.11.2021;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. Măgurei fn.

Referatul de aprobare nr. 342/2021; proiectul de hotărâre nr. 342/2021; raportul de specialitate nr. 19.878/12.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unității individuale, situat în municipiul Mediaș, str. Cloșca nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 350/2021; proiectul de hotărâre nr. 350/2021; raportul de specialitate nr. 20.015/15.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 3 din HCL nr. 210/2021 privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr. 1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 343/2021; proiectul de hotărâre nr. 343/2021; raportul de specialitate nr. 19.859/12.11.2021 ;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea unui spațiu în care funcționează Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Comănici Gladiola Cristina situat în municipiul Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23.

Referatul de aprobare nr. 351/2021; proiectul de hotărâre nr. 351/2021; raportul de specialitate nr. 20.009/15.11.2021;

Temei legal: art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune în favoarea societății MEDITUR SA Mediaș, a imobilului situat administrativ în Mediaș str. Unirii nr. 8 (autogară), aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 362/2021; proiectul de hotărâre nr. 362/2021; raportul de specialitate nr. 20.220/18.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, OG nr.27/2011, Ordinul nr.980/20211, Legea nr. 51/2006, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->