MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta ordinara a CLM din luna august 2022 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 242/2022; proiectul de hotărâre nr. 242/2022; raportul de specialitate nr. 13519/02.08.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 247/2022; proiectul de hotărâre nr. 247/2022; raportul de specialitate nr. 14027/16.08.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Inițiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință socială” și darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 244/2022; proiectul de hotărâre nr. 244/2022; raportul de specialitate nr. 13464/02.08.2022;

Temei legal: art. 39 din Legea nr. 114/1996, art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „a”, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) lit. „b” alin. (7) lit. „q”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 296 alin. (2), art. 297 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului nr. 4 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 8 Județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 252/2022; proiectul de hotărâre nr. 252/2022; raportul de specialitate nr. 13975/22.08.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4) şi alin. (9), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

 

5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru alipirea a două imobile, situate în intravilanul Municipiului Mediaș str. Angărul de Sus fn.

Referatul de aprobare nr. 253/2022; proiectul de hotărâre nr. 253/2022; raportul de specialitate nr. 14328/22.08.2022;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->