MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al concursului organizat în data de 12.12.2017 pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaş

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

 

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultat final

 

1.

 

Polgar Virica

Inspector de

specialitate gradul IA

 

96,33

 

96,33

 

96,33

 

Admis

2.

Plăiaş Liviu

Muncitor calificat treapta I

93,66

94,33

93,99

Admis