MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD șos. Sibiului f.nr.

ANUNŢ 

Inițiatorul SC DEDEMAN SRL,  prin arh. urb. Cociorva Valentin aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu “ Construire magazin materiale de construcții, drumuri și platforme, parcaje, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, puț apă, pilon publicitar, panouri de direcționare și reclamă, reclame fațadă, cabină poartă, copertine cărucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite și protejate, împrejmuire, spații verzi, amenajare accese, post trafo, punct de conexiune, organizare șantier” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, șos. Sibiului fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 25.04.2024 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan încadrare

plan reglementări