MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere P.U.D. str. Gării f.nr.

ANUNŢ

Inițiatorul  SC LARIANA SRL și APROV SA,  prin arh. Gosav Paula aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de  Detaliu  : “ Construire clădiri cu funcțiuni pentru: producție, depozitare, servicii și comerț, spații social-administrative, casă poartă, amenajări exterior, accese, rețele de incintă, firme luminoase” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Gării f.nr.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 25.05.2023, la sediul Primăriei  în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari