MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Școlii fn. Ighișul Nou

ANUNŢ

Inițiatorul  Primăria Municipiului Mediaș,  prin SC Raumplan Design SRL -  dr.urb. Mihai-Alexandru Moțcanu – Dumitrescu, aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a  elabora   Planul Urbanistic de Detaliu  “ Construire Cămin Cultural Ighișul Nou” pentru terenul situat în Ighișul Nou , str. Școlii  fn.

Publicul este invitat să transmită sugestii și propuneri până la data de 25.09.2020 la sediul Primăriei municipiului Mediaș, în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau la adresa de e-mail: urbanism@primariamedias.ro,

planșă situația existentă

planșă reglementări urbanistice

planșă de mobilare