MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str.Blajului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul MUNICIPIUL MEDIAȘ,  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu: “PROIECT TIP- CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ”,  pentru imobilul localizat în intravilanul municipiului Mediaş, str. Blajului fn., jud. Sibiu.

Publicul interesat este invitat să transmită observaţii şi propuneri, în perioada  23.02.2023 – 09.03.2023, la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari