MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

anunț inițiere PUZ str. Angărul de Jos f.nr.

ANUNŢ

 

 

Inițiatorul MUNICIPIUL MEDIAȘ,  aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zonă: “AMENAJARE ZONA DE AGREMENT”,  pentru imobilul localizat în extravilanul municipiului Mediaş, str. Angărul de Jos  f.nr., jud. Sibiu, prima versiune.

Publicul interesat este invitat să transmită observaţii şi propuneri, în perioada  06.04.2023 – 19.05.2023, la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau      e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari