MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str.Iuliu Maniu fn.

ANUNŢ

Inițiatorul FLEȘER OLIMPIA și proprietarii,  prin arh. Dan Roxana Ioana  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Dezmembrare parcele și construire locuințe” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Iuliu Maniu fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 25.07.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari

plan mobilare urbanistica