MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ zona Hula Veche

ANUNŢ

Inițiatorul  ALEX PLENI&FRIENDS CONSTRUCT SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zona  : “ Dezmembrare imobil în vederea construirii de locuințe, realizare drum de acces și dotare cu infrastructură edilitară” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, zona Hula Veche fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 04.08.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari