MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Inițiere anunț PUZ str.Moșnei fn.

ANUNŢ

Inițiatorul Vecerzan Daniel Ioan,  prin arh. Jiga Diana-Denisa aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Dezmembrare teren, creare drept de servitute, construire complex de servicii cu pavilion evenimente și spații anexe, împrejmuire teren, amenajare lac, racordare utilități ( apă-canal, energie electrică, gaz)” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 13.12.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de situatie

plan de reglementari