MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Ion Creangă fn

ANUNŢ

Inițiatorul SC ATERM SRL,  prin arh.urb. Alexandra Lucia Minea aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire imobil locuințe, branșamente utilități, împrejmuire ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Ion Creangă f.n.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 03.12.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari

plan mobilare