MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna octombrie 2020 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 286/2020; proiectul de hotărâre nr. 282/2020; raportul de specialitate nr. 13437/15.10.2020;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 287/2020; proiectul de hotărâre nr. 283/2020; raportul de specialitate nr.13.053/08.10.2020;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG. 935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 288/2020; proiectul de hotărâre nr .284/2020; raportul de specialitate nr.13.467/15.10.2020;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, H.G. nr.935/2019, Ordinul nr. 3.519/2020, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș, a imobilului situat administrativ în Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 294/2020; proiectul de hotărâre nr. 290/2020; raportul de specialitate nr. 13.442/22.10.2020;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea elementelor de identificare pentru unele bunuri cuprinse în anexa la HCL Mediaș nr.446/2018 - privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 ” privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” și însușirea acestuia de către Consiliul Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 295/2020; proiectul de hotărâre nr. 291/2020; raportul de specialitate nr. 13.815/22.10.2020;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->