MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Ion C.Brătianu

ANUNŢ

Inițiatorul SC MEDIMPACT SA ,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire spațiu comercial și servicii, amenajare accese și branșamente utilități” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Ion C.Brătianu fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 16.09.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan de situatie existent

plan reglementari