MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse pe ordinea de zi in luna mai 2017 de catre Directia Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2017.

 Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 123 alin. (1) şi (2) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind completarea Listei Bunurilor de retur cuprinse în anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire direct nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015, cu suprafeţe de teren pentru amenajare containere subterane.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 77,  art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7),  art.123 alin.(1)din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaş, ca urmare a finalizării lucrărilor executate în municipiul Mediaş în cadrul obiectivului de investiţie „Lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Mediaş”.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (4) şi art. 18 din Legea nr. 213/1998, Legea nr. 51/2006, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) şi art. 123 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimb de locuinţe din domeniul privat al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 114/1996, art. 1777 şi urm. din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 1077/2016, HG nr. 1/2017, art.  36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri construite prin  Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 11.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (14), alin. (15), alin. (16) şi alin. (17) din HG nr. 962/2001, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Temei legal: art. 3 alin. (1) şi alin. (4) art. 19, art. 21 din Legea nr. 213/1998, HG nr. 548/1999, Ordinul nr. 2861/2009, art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7), art. 119, art. 120 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată.

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->