MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna aprilie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 113/2021; proiectul de hotărâre nr. 112/2021; raportul de specialitate nr. 15.247/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren), situat în Ighișu Nou, str. Morii nr. 49, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 114/2021; proiectul de hotărâre nr. 113/2021; raportul de specialitate nr. 4.609/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 115/2021; proiectul de hotărâre nr. 114/2021; raportul de specialitate nr. 1.481/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 116/2021; proiectul de hotărâre nr. 115/2021; raportul de specialitate nr. 11.327/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 118/2021; proiectul de hotărâre nr. 117/2021; raportul de specialitate nr.7.464/16.04.2021;

Temei legal: OG nr.112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” - „Spații cu altă destinație” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 119/2021; proiectul de hotărâre nr. 118/2021; raportul de specialitate nr. 7.452/16.04.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea doamnei Oprișa Lucia Angela, domiciliată în Mediaș str. Mărășești nr. 16, de preluare a străzii „George Popa”, în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 120/2021; proiectul de hotărâre nr. 119/2021; raportul de specialitate nr. 6.285/16.04.2021;

Temei legal: art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 111/2021; proiectul de hotărâre nr. 110/2021; raportul de specialitate nr.6.980/08.04.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de administrare încheiate între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 112/2021; proiectul de hotărâre nr. 111/2021; raportul de specialitate nr.6.996/08.04.2021;

Temei legal : Legea nr. 114/1996, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 127/2021; proiectul de hotărâre nr. 126/2021; raportul de specialitate nr.7.249/14.04.2021;

Temei legal: Legea nr.114/1996, O.U.G. nr.40/1999, Legea nr. 448/2006, art. 1777 și urm. din Legea nr.287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaș, a bunurilor mobile reprezentând mijloace fixe, obiectelor de inventar și a materialelor, preluate de către municipiul Mediaș, conform HCL Mediaș nr. 7/2021.

Referatul de aprobare nr. 132/2021; proiectul de hotărâre nr. 131/2021; raportul de specialitate nr. 7.539/19.04.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

partea I

partea II