MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna iulie 2020 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 197/2020; proiectul de hotărâre nr. 192/2020; raportul de specialitate nr. 8.705/09.07.2020;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG. 935/2019, Legea nr. 448/2006, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere  și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL   situată în Mediaş str. Predeal nr. 2 bl. 8 sc. B ap. 25 și str. Predeal nr. 2 bl. 8 sc. A ap. 5.

Referatul de aprobare nr. 198/2020; proiectul de hotărâre nr. 193/2020; raportul de specialitate nr. 8.896/15.07.2020;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG. 935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri de natura rețelelor de apă și canalizare, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din axena care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare nr.16621/2007.

Referatul de aprobare nr. 201/2020; proiectul de hotărâre nr. 196/2020; raportul de specialitate nr. 8.007/15.07.2020;

Temei legal: Legea nr. OG nr. 112/2000, 129 alin. (2) lit. „c” și “d”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. “b”, art. 290,  art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate și modificarea contractului de administrare nr. 52/2017, încheiat cu Grădinița cu program prelungit nr.12 Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 203/2020; proiectul de hotărâre nr. 198/2020; raportul de specialitate nr. 7.526/09.07.2020; adresele nr. 7.519/2020 și nr. 7.526/2020 ale Serviciului Învățământ-Sănătate;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș asupra clădirilor – pavilioane cu teren aferent, situate în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș, a clădirilor – pavilioane, în vederea scoaterii din funcțiune și casare.

Referatul de aprobare nr. 206/2020; proiectul de hotărâre nr. 201/2020; raportul de specialitate nr. 8.743/20.07.2020; adresa nr. 1.137/10.07.2020 a Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș; adresele Consiliului Județean Sibiu, nr. Ad. 4054/2020 și nr. Ad. 9038/2020 ;

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 361 alin. (2) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației din ”locuință” în ”spațiu cu altă destinație decât cea de locuință” a apartamentului nr.6  situat în Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr.12, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș și aprobarea închirierii prin licitație publică a acestuia.

Referatul de aprobare nr. 207/2020; proiectul de hotărâre nr. 202/2020; raportul de specialitate nr. 9.093/20.07.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 333, art. 334 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 142 mp., situat în Mediaș str. Pinului f.n., proprietatea Municipiului Mediaș - domeniul privat.

Referatul de aprobare nr. 210/2020; proiectul de hotărâre nr. 205/2020; raportul de specialitate nr. 9.047/20.07.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->