MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna august 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 232/2021; proiectul de hotărâre nr. 232/2021; raportul de specialitate nr. 14.028/02.08.2021;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, OUG nr. 55/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat pe str. Păstorilor de Jos nr. 30 (ap. 2), din „locuință de serviciu” în „locuință socială” și darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 233/2021; proiectul de hotărâre nr. 233/2021; raportul de specialitate nr.14.328/06.08.2021;

Temei legal: art. 867, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011.

Referatul de aprobare nr. 235/2021; proiectul de hotărâre nr. 235/2021; raportul de specialitate nr. 13.349/09.08.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție, modificarea și completarea Listei Bunurilor de Retur care fac obiectul „Contractului de Concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/ 06.09.2012”.

Referatul de aprobare nr. 236/2021; proiectul de hotărâre nr. 236/2021; raportul de specialitate nr. 13.723/09.08.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal.

Referatul de aprobare nr. 237/2021; proiectul de hotărâre nr. 237/2021; raportul de specialitate nr. 14.399/09.08.2021;

Temei legal: art. 554, art. 557 alin. (1), 859 alin.(2), art. 863 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș, str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 238/2021; proiectul de hotărâre nr. 238/2021; raportul de specialitate nr. 13.923/06.08.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 244/2021; proiectul de hotărâre nr. 244/2021; raportul de specialitate nr. 14.448/10.08.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1.009 mp, situat în Mediaș, str. Valea Păucii fn, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 239/2021; proiectul de hotărâre nr. 239/2021; raportul de specialitate nr. 14.312/06.08.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 53/2020 privind vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr. 243/2021; proiectul de hotărâre nr. 243/2021; raportul de specialitate nr. 13.853/10.08.2021;

Temei legal: HCL nr. 41/2019, Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor imobile, situate în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 245/2021; proiectul de hotărâre nr. 245/2021; raportul de specialitate nr. 14.519/11.08.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->