MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna mai 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului nr. 12.

Referatul de aprobare nr. 144/2021; proiectul de hotărâre nr. 144/2021; raportul de specialitate nr. 8.713/12.05.2021;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința de serviciu situată pe str. 1 Decembrie nr. 37 bl. 42 sc. A ap. 4.

Referatul de aprobare nr. 145/2021; proiectul de hotărâre nr. 145/2021; raportul de specialitate nr. 8.737/12.05.2021;

Temei legal: art. 2 lit. „d” şi art. 51 din Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 1777 şi urm. din Legea nr. 287/2009, HG nr. 310/2007, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 146/2021; proiectul de hotărâre nr. 146/2021; raportul de specialitate nr. 8.862/13.05.2021;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG. 4/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 156/2021; proiectul de hotărâre nr. 156/2021; raportul de specialitate nr. 9.011/17.05.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”.

Referatul de aprobare nr. 148/2021; proiectul de hotărâre nr. 148/2021; raportul de specialitate nr. 8.553/14.05.2021;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Modernizare anvelopă clădire la Grădinița Bucuria Copiilor, municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 150/2021; proiectul de hotărâre nr. 150/2021; raportul de specialitate nr. 8.845/13.05.2021;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare instalație electrică Școala Gimnazială nr. 4 (Dealul Furcilor)”.

Referatul de aprobare nr. 149/2021; proiectul de hotărâre nr. 149/20210; raportul de specialitate nr. 7.917/17.05.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a două imobile cu destinația de locuințe de serviciu.

Referatul de aprobare nr. 157/2021; proiectul de hotărâre nr. 157/2021; raportul de specialitate nr. 9.041/17.05.2021;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului nr. 2 (construcții + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş str. Bisericii nr. 2 ap. 2.

Referatul de aprobare nr. 160/2021; proiectul de hotărâre nr. 160/2021; raportul de specialitate nr. 8.917/17.05.2021;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36  alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobilul situat în Mediaș str. Moșnei fn, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 168/2021; proiectul de hotărâre nr. 168/2021; raportul de specialitate nr.9.178/19.05.2021;

Temei legal: art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302 - 331 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->