MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna februarie 2021 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 53/2021; proiectul de hotărâre nr. 53/2021; raportul de specialitate nr.3.465/15.02.2021;

Temei legal:  HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG.4/2021, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în Mediaş care expiră la data de 01.03.2021.

Referatul de aprobare nr. 44/2021; proiectul de hotărâre nr. 44/2021; raportul de specialitate nr. 2.290/04.02.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 68/2011 încheiat între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 45/2021; proiectul de hotărâre nr.45/2021; raportul de specialitate nr. 2.294/04.02.2021;

Temei legal: Legea nr.114/1996, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii obiectivului de investiție ”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”.

Referatul de aprobare nr. 49/2021; proiectul de hotărâre nr. 49/20210; raportul de specialitate nr. 1.415/11.02.2021;

Temei legal: art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș, cartier Moșnei străzile Ulmului, Șerpuită, Piatra Craiului”.

Referatul de aprobare nr. 48/2021; proiectul de hotărâre nr. 48/20210; raportul de specialitate nr. 889/11.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2021, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 47/2021; proiectul de hotărâre nr. 47/2021; raportul de specialitate nr. 3.469/15.02.2021; adresa nr. 6.195/07.02.2020 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 59 din Legea nr. 46/2008, HG nr. 715/2017, Decizia nr. 706/2020, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr. 50/2021; proiectul de hotărâre nr. 50/2021; raportul de specialitate nr. 2.673/09.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1, 2 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea amplasării unor vetre de stupină.

Referatul de aprobare nr. 51/2021; proiectul de hotărâre nr. 51/2021; raportul de specialitate nr. 3.468/15.02.2021;

Temei legal: art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 383/2013, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează Cabinetul Medical Individual Dermato-Venerologie dr. Krizbai Ioan, situat în Mediaș, str. Cloșca nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 52/2021; proiectul de hotărâre nr. 52/2021; raportul de specialitate nr.3.466/15.02.2021;

Temei legal: art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 56/2021; proiectul de hotărâre nr. 56/2021Raportul de specialitate nr. 3.557/15.02.2021.

Temei legal: Legea nr.152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin.(2), lit. c, art. 139, art. 196 art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor imobile– terenuri, situate în intravilanul municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 60/2021; proiectul de hotărâre nr. 60/2021; raportul de specialitate nr. 3.558/15.02.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în municipiul Mediaș, sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 62/2021; proiectul de hotărâre nr. 62/2021; raportul de specialitate nr. 3.680/17.02.2021;

Temei legal: OUG nr. 34/2013, HG nr. 1.064/2013, Ordinul nr. 407/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 63/2021; proiectul de hotărâre nr. 36/2021; raportul de specialitate nr. 3.617/16.02.2021; adresa nr. 811/04.02.2021 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 1 – 4 din Contractul de administrare nr. 1/2019, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 198, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea, cu rata inflației pentru anul 2020-comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 64 2021; proiectul de hotărâre nr. 64/2021; raportul de specialitate nr. 3.708/17.02.2021;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Ordinul nr. 3.519/2020, HG nr. 4/2021, art. 868 din Legea nr. 278/2009, art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14.

Referatul de aprobare nr. 65/2021; proiectul de hotărâre nr. 65/2021; raportul de specialitate nr. 3.724/18.02.2021; adresa nr. 3.724/18.02.2021 a Asociației Phoenix Speranța Mediaș.

Temei legal: art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198, art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă în intravilanul municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 66/2021; proiectul de hotărâre nr. 66/2021; raportul de specialitate nr. 3781/18.02.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332- art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->