MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna martie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 92/2021; proiectul de hotărâre nr. 92/2021; raportul de specialitate nr. 5.521/17.03.2021;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG. 4/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 91/2021; proiectul de hotărâre nr. 91/2021; raportul de specialitate nr. 5.564/18.03.2021;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului nr. 12.

Referatul de aprobare nr. 93/2021; proiectul de hotărâre nr. 93/2021; raportul de specialitate nr. 5.551/18.03.2021;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor terenuri situate în Mediaș, str. Gheorghe Lazăr nr. 60.

Referatul de aprobare nr. 94/2021; proiectul de hotărâre nr. 94/2021; raportul de specialitate nr. 5.627/18.03.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 3 din HG nr. 77/2011, art. 2 alin. (2) lit. „b” din anexa nr. 1 la HG nr. 962/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea solicitării de subînchiriere a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 96/2021; proiectul de hotărâre nr. 96/2021; raportul de specialitate nr. 5.647/19.03.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin.(6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn, în scopul extinderii cimitirului municipal.

Referatul de aprobare nr. 98/2021; proiectul de hotărâre nr. 98/2021; raportul de specialitate nr. 5.515/19.03.2021; adresa nr. 139/2021 a Direcției de Administrare a Domeniului Public, adresa nr. 117/2021 a Protopopiatului Ortodox Român Mediaș, adresa nr.38055/2021 a SC DAFORA SA Mediaș, adresa nr.5515/2021 a domnului Muntean Ioan

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de proprietăți între municipiul Mediaș și SC BAT SA.

Referatul de aprobare nr. 101/2021; proiectul de hotărâre nr. 101/2021; raportul de specialitate nr. 5696/22.03.2021;

Temei legal: art. 1763-1765 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unei părți din spațiul închiriat Partidului USR filiala județeană Sibiu în favoarea Biroului senatorial Mureșan Claudiu.

Referatul de aprobare nr. 102/2021; proiectul de hotărâre nr. 102/2021; raportul de specialitate nr. 5750/22.03.2021;

Temei legal: art. 16 alin. (1) lit. „h”, art. 26 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 334/2006, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul desfășurării activității de alimentație publică, pentru atenuarea efectelor economice, și a taxei speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 103/2021; proiectul de hotărâre nr. 103/2021; raportul de specialitate nr. 4540/22.03.2021;

Temei legal: art. 484 Legea 227/2015, Legea 207/2015, art. 30 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c” și lit. „d”, alin. (6) lit. „a” și „b”, alin. (7) lit. „k”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->