MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna iunie 2020 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 159/2020; proiectul de hotărâre nr. 157/2020; raportul de specialitate nr. 7.150/10.06.2020;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere  și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Predeal nr. 2 bl. 8 ap. 16.

Referatul de aprobare nr. 160/2020; proiectul de hotărâre nr. 158/2020; raportul de specialitate nr. 7.160/10.06.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, Decretul nr. 195/2020, OM nr. 3/2020, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Mediaş, str. Sinaia nr. 2 bl. 1 și str. Sinaia nr. 5 bl. 2.

Referatul de aprobare nr. 161/2020; proiectul de hotărâre nr. 159/2020; raportul de specialitate nr. 7.245/11.06.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, Decretul nr. 195/2020, OM nr. 3/2020, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Mediaş, str. Sinaia nr. 4 bl. 3, str. Sinaia nr. 7 bl. 4 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5.

Referatul de aprobare nr. 162/2020; proiectul de hotărâre nr. 160/2020; raportul de specialitate nr. 7.280/11.06.2020;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 165/2020; proiectul de hotărâre nr. 163/2020; raportul de specialitate nr. 7.321/12.06.2020;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, H.G. nr.935/2019, Ordinul nr. 2.097/2019,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Mediaș în domeniul public al Județului Sibiu, a unui imobil–teren, în suprafață de 1449 mp., situat în Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23A.

Referatul de aprobare nr. 163/2020; proiectul de hotărâre nr. 161/2020; raportul de specialitate nr. 4.477/12.06.2020; HCJ Sibiu nr. 60/2020;

Temei legal:  Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 290, art. 294 alin. (3)-(5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție, modificarea și completarea Listei Bunurilor de Retur care fac obiectul Contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012.

Referatul de aprobare nr. 164/2020; proiectul de hotărâre nr. 162/2020; raportul de specialitate nr. 6.347/16.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr.3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 166/2020; proiectul de hotărâre nr. 164/2020; raportul de specialitate nr. 5.639/17.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de Retur-anexă care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015.

Referatul de aprobare nr. 167/2020; proiectul de hotărâre nr. 165/2020; raportul de specialitate nr. 6.016/17.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții și transmiterea în administrare a bunurilor în favoarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 168/2020; proiectul de hotărâre nr. 166/2020; raportul de specialitate nr. 3.643/16.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 1/2015, încheiat între Municipiul Mediaș și Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 169/2020; proiectul de hotărâre nr. 167/2020; raportul de specialitate nr. 7.204/17.06.2020;

Temei legal: Ordonanța Militară nr. 3/2020, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Mediaș, Direcției Poliția Locală Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 170/2020; proiectul de hotărâre nr. 168/2020; raportul de specialitate nr. 7.559/17.06.2020;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. art. 298-301 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 176/2020; proiectul de hotărâre nr. 174/2020; raportul de specialitate nr. 6.439/18.06.2020; adresa nr. 2.586/26.05.2020 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 1–4 din Contractul de administrare nr. 1/2019, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 198,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului ce asigură accesul în cadrul imobilului–Grădinița cu program prelungit „Pinnochio”, situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5.

Referatul de aprobare nr. 180/2020; proiectul de hotărâre nr. 178/2020; raportul de specialitate nr. 5.3354/19.06.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 1.003 mp., situat în Mediaș str. Turda nr. 13, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 181/2020; proiectul de hotărâre nr. 179/2020; raportul de specialitate nr. 5.717/19.06.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren, situat în Mediaș str. Hațeg nr. 28, proprietatea municipiului Mediaș, domeniul privat.

Referatul de aprobare nr. 182/2020; proiectul de hotărâre nr. 180/2020; raportul de specialitate nr. 4.215/19.06.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe, aflate în administrarea Consiliului local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 184/2020; proiectul de hotărâre nr. 182/2020; raportul de specialitate nr. 7.565/22.06.2020;

Temei legal: art. 1777 și urm. din Legea nr. 287/2009, OUG nr. 40/1999, Legea nr. 114/1996, Legea nr. 448/2006, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică, pe perioada anului 2020.

Referatul de aprobare nr. 185/2020; proiectul de hotărâre nr. 183/2020; raportul de specialitate nr. 4.739/22.06.2020;

Temei legal: HG nr. 434/2020, art. 129 alin. 2 lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș, a unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 186/2020; proiectul de hotărâre nr. 184/2020; raportul de specialitate nr. 7.711/22.06.2020;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->