MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna noiembrie 2020 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, reprezentând teren, situat în municipiul Mediaș, str. Măgurii fn.

Referatul de aprobare nr. 316/2020; proiectul de hotărâre nr. 311/2020; raportul de specialitate nr. 14.790/06.11.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru.

Referatul de aprobare nr. 317/2020; proiectul de hotărâre nr.312/2020; raportul de specialitate nr. 14.824/09.11.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru fn, identificate în CF Mediaș 107847 și CF Mediaș 115425.

Referatul de aprobare nr. 318/2020; proiectul de hotărâre nr. 313/2020; raportul de specialitate nr. 14.850/09.11.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, Șoseaua Sibiului fn.

Referatul de aprobare nr. 329/2020; proiectul de hotărâre nr. 324/2020; raportul de specialitate nr. 15.367/17.11.2020.

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind avizul de principiu, în vederea preluării unor terenuri cu destinația de „drum” în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 327/2020; proiectul de hotărâre nr. 322/2020; raportul de specialitate nr. 13.385/09.11.2020;

Temei legal: art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2), art. 863 lit. „e” și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces asupra unui teren aparținând domeniului public al municipiului Mediaș, în scopul menținerii unui echipament de telefonie digitală de exterior.

Referatul de aprobare nr. 325/2020; proiectul de hotărâre nr. 320/2020; raportul de specialitate nr. 12.191/09.11.2020;

Temei legal: Decizia nr. 997/2018, Legea nr. 159/2016, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri de natura rețele de apă și canalizare, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007.

Referatul de aprobare nr. 324/2020; proiectul de hotărâre nr. 319/2020; raportul de specialitate nr. 15364/17.11.2020;

Temei legal: Legea nr. OG nr. 112/2000, 129 alin. (2) lit. „c” și “d”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. “b”, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren, situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13, în suprafață de 3840 mp, identificat în CF nr. 106424 Mediaș nr. cadastral 106424, din domeniul public al municipiului Mediaș în domeniul public al Județului Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 326/2020; proiectul de hotărâre nr. 321/2020; raportul de specialitate nr. 15.349/16.11.2020; HCJ Sibiu nr. 224/2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „b” și „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 290, art. 294 alin. (3)-(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public și privat al municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 334/2020; proiectul de hotărâre nr. 329/2020; raportul de specialitate nr. 15.365/17.11.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractelor de închiriere teren, aferente chioșcurilor comerciale și panourilor publicitare amplasate pe domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 328/2020; proiectul de hotărâre nr. 323/2020; raportul de specialitate nr. 14.496/03.11.2020;

Temei legal: art. 108 lit. „c”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Mediaș pe care sunt amplasate garaje şi copertine auto.

Referatul de aprobare nr. 336/2020; proiectul de hotărâre nr. 331/2020; raportul de specialitate nr. 15.376/17.11.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „c”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locurilor de parcare la domiciliu aflate pe domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 335/2020; proiectul de hotărâre nr. 330/2020; raportul de specialitate nr. 15.375/17.11.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „c”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr .1 și 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 340/2020; proiectul de hotărâre nr. 335/2020; raportul de specialitate nr. 15.455/18.11.2020;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul  nr. 3519/2020, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->