MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna ianuarie 2021 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unui teren situat administrativ în municipiul Mediaș str. Rubinului nr. 7, pentru asigurarea accesului în cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5, Grădinița cu program prelungit „Pinocchio” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 26/2021; proiectul de hotărâre nr. 26/2021; raportul de specialitate nr. 223/20.01.2021;

Temei legal: art. 554, art. 557 alin. (1), 859 alin.(2), art. 863 lit. „d” din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin (1), alin (2) lit. „c” și alin (4) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea domnului Buzean Ionuț-Arghir, în calitate de administrator al SC Luemma Arghir Construct SRL CIF: 41019396, de preluare a străzii „Aviatorilor”, în proprietatea municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 27/2021; proiectul de hotărâre nr. 27/2021; raportul de specialitate nr. 176/13.01.2021;

Temei legal: art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 24/2016 încheiat între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 19/2021; proiectul de hotărâre nr. 19/2021; raportul de specialitate nr. 629/13.01.2021;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează cabinetul medical Oto-Rino-Laringologie dr. Moldovan Marioara, situat în Mediaș, str. Cloșca nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 13/2021; proiectul de hotărâre nr. 13/2021; raportul de specialitate nr. 60/14.01.2021;

Temei legal: art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr.14/2021; proiectul de hotărâre nr. 14/2021; raportul de specialitate nr.615/13.01.2021;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG.4/2021,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 15/2021; proiectul de hotărâre nr. 15/2021; raportul de specialitate nr. 17.365/15.01.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286, alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș asupra unor dotări aferente locurilor de joacă, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea contractului de administrare nr. 8/2006.

Referatul de aprobare nr. 12/2021; proiectul de hotărâre nr. 12/2021; raportul de specialitate nr. 462/15.01.2020;

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2021, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 22/2021; proiectul de hotărâre nr. 22/2021; Raportul de specialitate nr. 838/15.01.2021.

Temei legal: Legea nr. 152/1998, HG nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2), lit.c, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în Mediaş care expiră la data de 01.02.2021.

Referatul de aprobare nr. 23/2021; proiectul de hotărâre nr. 23/2021; raportul de specialitate nr. 1027/19.01.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 30/2021; proiectul de hotărâre nr. 30/2021; raportul de specialitate nr. 300/19.01.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea ”Listei de inventar a bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș”, aprobată prin HCL nr. 157/2001 ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 31/2021; proiectul de hotărâre nr. 31/2021; raportul de specialitate nr. 1250/20.01.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17, în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 39/2021; proiectul de hotărâre nr. 39/2021; raportul de specialitate nr. 17.772/ 25.01.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b”, art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->