MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna septembrie 2020 de către Direcția Patrimoniu

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, reprezentând teren, situat în municipiul Mediaș, str. Râșnov.

Referatul de aprobare nr. 249/2020; proiectul de hotărâre nr. 245/2020; raportul de specialitate nr. 10.892/01.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, identificat în CF nr. 106421 Mediaș, nr. cad 106421, situat în municipiul Mediaș, strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru.

Referatul de aprobare nr. 250/2020; proiectul de hotărâre nr. 246/2020; raportul de specialitate nr. 11.038/03.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, identificat în CF nr. 105921 Mediaș, nr. cad 105921, situat în municipiul Mediaș, strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru.

Referatul de aprobare nr. 251/2020; proiectul de hotărâre nr. 247/2020; raportul de specialitate nr. 11.033/03.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, reprezentând teren, situat în municipiul Mediaș, strada Nicolae Teclu.

Referatul de aprobare nr. 257/2020; proiectul de hotărâre nr. 253/2020; raportul de specialitate nr. 11.337/10.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, reprezentând teren, situat în municipiul Mediaș, strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru.

Referatul de aprobare nr. 258/2020; proiectul de hotărâre nr. 254/2020; raportul de specialitate nr. 11.336/10.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, sat Ighișu Nou, str. Mică.

Referatul de aprobare nr. 252/2020; proiectul de hotărâre nr. 248/2020; raportul de specialitate nr. 11.024/03.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție finalizat ”Centrală telefonică” la sediul Primăriei municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 254/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr. 250/2020; raportul de specialitate nr. 10.582/07.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate.

Referatul de aprobare nr. 255/2020; proiectul de hotărâre nr. 251/2020; raportul de specialitate nr.10.160/09.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi str. Daniel Thellmann și str. Barajului fn.

Referatul de aprobare nr. 256/2020; proiectul de hotărâre nr. 252/2020; raportul de specialitate nr. 11.216/08.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 15/2003, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 259/2020; proiectul de hotărâre nr. 255/2020; raportul de specialitate nr. 11.344/10.09.2020;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG.935/2019,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Predeal nr. 2 bl. 8 sc. A ap. 4.

Referatul de aprobare nr. 263/2020; proiectul de hotărâre nr. 259/2020; raportul de specialitate nr. 11.425/11.09.2020;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 12. Proiect de hotărâre privind soluționarea unei cereri de extindere a spațiului locativ închiriat de domnul Vitan Petru.

Referatul de aprobare nr. 221/2020; proiectul de hotărâre nr. 218/2020; raportul de specialitate nr. 9.945/06.08.2020;

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 1777 și urm. din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 13. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Municipal Mediaș asupra unor imobile – locuințe de serviciu și repartizarea locuinței de serviciu situată în Mediaș str. I.G. Duca nr. 20 ap. 6.

Referatul de aprobare nr. 264/2020; proiectul de hotărâre nr. 260/2020; raportul de specialitate nr. 11.381/10.09.2020;

Temei legal: art. 869, art. 1777 și urm. din Legea nr. 287/2009, art. 2 lit. „d” și art. 51 din Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, HG nr. 310/2007, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor imobile cu destinația – teren, situate în intravilanul municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 265/2020; proiectul de hotărâre nr. 261/2020; raportul de specialitate nr. 11.801/17.09.2020;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, reprezentând teren, situat în municipiul Mediaș, strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru.

Referatul de aprobare nr. 267/2020; proiectul de hotărâre nr. 263/2020; raportul de specialitate nr. 12.062/22.09.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->